วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

song swappppp of the week..

comin comin comin มาแน่จ้า

ARE YOU READY
เตรียมตัวให้พร้อมอย่ามีข้ออ้างน้า...

next locationเจอกันแน่เร็ววันนี้

we go now !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


จัดมาแล้วงาน off the street ชุดแรก
จุดแรก สะพานเลี่ยงเมือง เลย lotus
ต่อไปยุทธการกระชับพื้นที่ ด.จ.ก(เดี๋ยวเจอกัน)
เร็วนี้ ตามมาหัดเป็นคนช่างสังเกต...

some day !In many ways they'll miss the good old daysSomeday, someday Yeah it hurts to say but I want you to stay Sometimes, sometimesWhen we was young oh man did we have funAlways, alwaysPromises they break before they're madeSometimes, sometimesOh, My ex says im lacking in depthI will do my best You say you wanna stand by my sideDarling your head's not rightI see alone we stand together we fall apart Yeah, I think I'll be alrightI'm working so I won't have to try so hardTables they turn sometimes. Oh someday. I ain't wasting no more time.Trying, trying.And now my fears, they come to me in threes So I, sometimesSay "fate my friend", you say the strangest thingsI find, sometimesOh, My ex says i'm lacking in depthSay I will try my bestYou say you wanna stand by my sideDarling your head's not rightI see alone we stand together we fall apart Yeah, I think I'll be alrightI'm working so I won't have to try so hardTables they turn sometimes. Oh somedayI ain't wasting no more time