วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

some where in kk
ในเมื่อมันไม่มีที่ให้ยืนนักก็ต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมา
เริ่มจากเล็กแล้วจึงเริ่มกระชับพื้นที่ ให้มันได้รู้จัก
จากแบบง่ายๆเข้าใจกันง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆ