วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Feel up !
The Feel passion  x Chalermwut. part2
A print making art video edit from Dude-factory
Print maker : Chalermwut varukamkul
A flim : Dude - Factory
Music : GLASS CANDY "WARM IN THE WINTER"
https://www.facebook.com/DudeFactory
www.dude-factory.blogspot.com .

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556