วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แม่โขง festival...!!!

แม่โขง เป็นยี่ห้อสุราของไทย เป็นสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรี
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แขวงบางปูน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อแม่โขง ได้รับแรงจูงใจจากเพลงปลุกใจของหลวงวิจิทรวาทการ
ชื่อว่า "ข้ามโขงไปสู่แคว้นแดนไทย" และ "โขงสองฝั่งเหมือน ฝั่งเดียวกัน"
แม่โขง festival เริ่มมาหลายวันแล้ว
@ coctail bar งานนี้ยาวจัดไปไม่มีกำหนด
เมาไม่ลืม...ร่วงไปหลายรายแว้ว..

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

dude-factory T-shirtdude-factory T-shirt black & white
* rebellion lies/ Rock 800,000/ and Gold Lion 2xx baht
contact us
revolutionx69@hotmail.com
0857429065

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552