วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

today....in singapore

today im go around esplanad, bugi street , singapore art museum, merlion and
every where !!

girl lady..@ singapore white body and leg......!!!!!

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

song of the month !!!!!หายไปนาน ช่วงนี้งานเข้าหนักเพิ่งมีเวลาและปัญหากับ

เทคโนโลยีอีก จัดเพลงนี้ให้กฟังมันส์หยดติ๋ง..ไปก่อน

มันส์อีหลีขอบอก..