วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555Dude-Factory  presents  
FLOYD /WINKK/BABY 83/EITSARA/PEELON
IN
WHERE PAINT 
@ Chocolate Bar & Gallery Khon Kaen Thailand
25 feb- 3 mar 2012 
open 5.00 pm - All night 

see ya..